OM OSS (7SEAS REDOVISNING)

7SEAS REDOVISNING är ett redovisningskonsult företag som har kompetens och erfarenhet inom löpande bokföring-redovisning branchen. Vi garanterar kvalitetservice och kvalitetssäkrad trygghet med vår kundens verksamhet och ekonomi. Läs på vår hemsida under 'våra tjänster' länken angående alla våra arbetsuppgifter som vi utför för kunderna.

Vi garanterar tre saker

  • Du är alltid välkommen att lyfta luren och ringa oss när det dyker upp frågor.
  • Kvalitetssäkrad redovisning som utföres enligt REKO standard, detta ger dig trygghet i din redovisning och därmed också större möjlighet till att utveckla dina affärer.
  • Vi anser alltid dina problem och ansvar som om vårt.

Vi har utvecklat ett effektivt sätt där vi skapar individanpassade lösningar för våra kunder. Tillsammans med er kartlägger vi ert behov och skräddarsyr den lösning som innehåller just de tjänster som ni är i behov av. För er del innebär det en effektivisering av kostnader, där ni betalar för det ni är i behov av. Som kund hos oss har du alltid en personlig kontaktperson som utför de tjänster som du vill att vi ska hjälpa dig med. Är din kontaktperson inte på plats eller du behöver extra snabb hjälp, tar naturligtvis någon av oss andra på byrån hand om dig. För tjänster som kräver djup branschkunskap har vi ett brett upparbetat kontaktnät med specialistkompetens.

Driver man en affärsverksamhet så måste man enligt svensk lag bokföra sin verksamhet – med andra ord sköta sin redovisning. Man måste alltså på ett tydligt och klart sätt hålla reda på företagets intäkter och utgifter. Som företagarna kan man välja att sköta sin bokföring och redovisning själv eller så kan man låta en redovisningsbyrå ta hand om den. Årligen ska bokföringen sammanställas i en redovisning och vid räkenskapsårets slut ska man göra ett bokslut. Hösten 2010 togs revisionsplikten bort för mindre företag, dock finns en gräns vid en omsättning på 3 miljoner kronor. Det kan ändå vara klokt att hålla kontakt med sin revisorsfirma för att allt ska bli rätt på deklarationen. Räkenskapsperioden för ett företag är 12 månader. Om man nyligen har startat företag så kan man be om förlängt räkenskapsår. Den kan dock aldrig vara längre än 18 månader. Vi på 7SEAS Redovisning kan hjälpa till med löpande bokföring, bokslut samt årsredovisningar, balansräkningar, resultaträkning, löner, deklaration m.m.  och finansieringskalkyler. Hos oss får ni en personlig redovisningskonsult som hjälper er med alla frågor som rör ert företags redovisning!

I Sverige är varje företag bokföringsskyldigt. Detta innebär att man ska föra en löpande bokföring under året i grundbok, och i systematisk ordning i huvudbok. Man ska se till att det finns verifikation på alla bokföringsposter. Man är också skyldig att arkivera sin bokföring på ett ordnat och tryggt sätt under sju år. Låter det överväldigande? 7SEAS Redovisning kan hjälpa ditt företag genom att ta hand om alla dina papper och upprätta en ordnad och lagenlig bokföring. Ditt företags bokföring är viktig inte bara av lagliga skäl.Om ditt företag behöver förlängd kredittid hos en leverantör kan det underlätta om du visar upp en resultaträkning eller balansräkning som illustrerar hur företaget mår. Ett växande företag kan behöva söka banklån eller checkkredit för att finansiera expansionen, och då kommer banken att vilja granska din redovisning för att se att företaget går bra.

Dessutom kommer du att ha nytta av en ordnad redovisning när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt till skatteverket. Varje år sammanställs sedan ditt företags bokföring i ett årsbokslut. Om ditt företag har en nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor kan du göra ett s.k. förenklat årsbokslut. På 7SEAS Redovisning kan vi hjälpa dig med vilken sorts bokslut som är aktuellt i ditt fall. Ditt företags bokslut blir grunden för dess beskattning. Har man inte ordning på sin företagsbokföring kan problemen hopa sig i rask takt. Det kan löna sig att ta hjälp av experter som 7SEAS Redovisning, som ser till att allt blir bokfört i rätt tid och god ordning.

Utifrån ekonomiskt perspektiv hjälper vi dig att styra ditt företag dit du önskar. Våra är unika och anpassas för varje företags situation och behov. Vi fungerar som en samarbetspartner åt våra kunder och deltar i diskussioner om företagets utveckling och/eller skattesituation. Vi hjälper ditt företag att styra upp ekonomiska rutiner så att ledningen får ett bra underlag för att kunna fatta rätt beslut. Det handlar om att snabbt sätta fokus på risker och framgångsfaktorer. Att behärska ekonomistyrning är att både se in i framtiden och att fånga nuet i företaget. Detta kan innebära upprättande av budget, budgetuppföljningar, månadsrapportering, kassaflödesanalys m m. Vi kan hjälpa dig med generationsskiften och andra omorganisationer för att underlätta styrning och/eller för att erhålla skattemässiga fördelar. Vi hjälper dig även med att se om ditt företag har rätt företagsform i förhållande till de hot och risker som omger företaget. Är associationsformen rätt kan du lugnt arbeta vidare, om inte, tar vi fram en lösning som ger dig en tryggare privat sits.

HUR FUNGERAR DET?

Skicka en intresseanmälan via vår hemsida, telefone eller direkt träff och skriva avtalet, skicka all information och underlag som vi behöver, då börjar vi jobba för ert företag direkt. Läs vår nyheter, mallar och broschyrer och information på hemsida, kontakta oss. Skicka alltid alla dokumentation i tid. Boka tid via vår hemsida eller telefone.

GDPR

Personuppgifter hos 7seas Redovisning

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då personuppgiftslagen. 7seas Redovisning behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Vi garanterar sekretessen av din personliga information och affärsinformation med högsta prioritet hos oss. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur 7seas Redovisning behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift.

Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Generella regler finns i personuppgiftslagen (1998:204). Därutöver finns en rad registerförfattningar med specifika regler för myndigheters verksamheter. Registerförfattningarna innehåller bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

Dina rättigheter

7seas Redovisning är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i 7seas Redovisning verksamhet. Personuppgifter hos 7seas Redovisning behandlas för endast redovisning och bokföring samt skattedeklaration ändamål.

TERMS & CONDITIONS

  • Underteckna ett skrivligt avtal med oss och skicka all information vi behöver, då börjar vi att jobba med er.
  • Skicka verifikationer alltid i rätt tid och meddela oss om detta.
  • Vi ska fakturera allt jobb som vi gör för ert företag.
  • Kontakta oss när det behövs.